Kiểm tra chu kỳ nhiệt độ và độ ẩm

Kiểm tra chu kỳ nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng để kiểm tra và xác định các thông số và hiệu suất của sản phẩm hoặc vật liệu thông qua sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm như nhiệt độ và độ ẩm cao hoặc nhiệt độ và độ ẩm thấp.

Những thay đổi của môi trường về những thứ như nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu suất của vật liệu và sản phẩm. Chúng tôi định hình trước thử nghiệm này bằng cách nhúng sản phẩm hoặc phụ kiện trong môi trường nhân tạo, để sản phẩm ở nhiệt độ cực cao, giảm dần đến nhiệt độ thấp, sau đó quay trở lại nhiệt độ cao. Chu trình này có thể được lặp lại trong trường hợp kiểm tra độ tin cậy hoặc yêu cầu của khách hàng.

Jera tiến hành thử nghiệm này trên các sản phẩm dưới đây

-FTTH cáp quang thả

-Các đầu nối xuyên cách nhiệt (IPC)

-FTTH giảm kẹp cáp

-Kẹp trên không hoặc giá đỡ cố định

-ABS kẹp cáp

Thử nghiệm phổ biến của các tiêu chuẩn được tham khảo IEC 60794-4-22, EN-50483: 4, NFC-33-020, NFC-33-040.

Chúng tôi bán sản phẩm cho hơn 40 quốc gia trên thế giới, một số quốc gia có nhiệt độ cực cao hoặc thấp, giống như Kuwait và Nga. Ngoài ra một số quốc gia có lượng mưa liên tục và độ ẩm cao giống như Philippines. Chúng tôi phải đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi có thể được ứng dụng trong các điều kiện thời tiết khác nhau và thử nghiệm này có thể là một bài kiểm tra tốt cho hiệu suất của sản phẩm.

Buồng thử nghiệm mô phỏng các điều kiện thời tiết khác nhau, phạm vi nhiệt độ có thể điều chỉnh của thiết bị là + 70 ℃ ~ -40 ℃ và phạm vi độ ẩm là 0% ~ 100%, bao gồm hầu hết các môi trường khắc nghiệt trên thế giới. Chúng tôi cũng có thể kiểm soát tốc độ tăng và giảm của nhiệt độ hoặc độ ẩm. Yêu cầu về nhiệt độ hoặc độ ẩm của thử nghiệm có thể được đặt trước để tránh sự nhầm lẫn của con người và đảm bảo tính xác thực và độ chính xác của thử nghiệm.

Chúng tôi thực hiện thử nghiệm này trên các sản phẩm mới trước khi tung ra thị trường, cũng để kiểm tra chất lượng hàng ngày.

Phòng thí nghiệm nội bộ của chúng tôi có khả năng tiến hành một loạt các thử nghiệm tiêu chuẩn liên quan như vậy.

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

sdgssgsdg