Kiểm tra lão hóa ăn mòn

Thử nghiệm lão hóa ăn mòn khác được gọi là Thử nghiệm buồng mặn. Thử nghiệm mô phỏng các điều kiện thời tiết khác nhau, độ ẩm cao, ăn mòn mạnh, nhiệt độ cao để đánh giá khả năng chống ăn mòn của sản phẩm hoặc phụ tùng kim loại. Thử nghiệm này giúp chúng tôi kiểm tra chất lượng của sản phẩm hoặc vật liệu để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi có thể ứng dụng trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt khác nhau.

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm này trên các sản phẩm dưới đây

-Kẹp dây thảFTTH

- Chân đế cáp nhôm LV ABC

- Dây thép không gỉ

-Khóa thép không gỉ

-Phụ kiện kim loại có liên quan

Buồng thử nghiệm được định dạng sẵn tự động, có thể tránh được những sai sót của con người để đảm bảo tính xác thực và độ chính xác của thử nghiệm. Thử nghiệm mô phỏng điều kiện thời tiết biển gần nơi có Thành phần ăn mòn: natri clorua và nó sẽ làm hỏng các phụ kiện kim loại. Thử nghiệm này là một trong những thử nghiệm quan trọng nhất đối với các phụ kiện kim loại, giống như dây bi căng, và vỏ của kẹp căng, các bộ phận kim loại của mối nối cáp quang.

Tỷ lệ ăn mòn, nhiệt độ, độ ẩm và thời gian có các giá trị khác nhau theo tiêu chuẩn EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 đối với phụ kiện phân phối điện và IEC 61284 đối với cáp quang trên không và phụ kiện.

Phòng thí nghiệm nội bộ của chúng tôi có khả năng tiến hành một loạt các thử nghiệm tiêu chuẩn liên quan như vậy.

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

dsiogg