Kiểm tra khả năng chống cháy

Các bài kiểm tra khả năng chống cháy khác được gọi là thử nghiệm chống cháy được sử dụng để đảm bảo an toàn cháy cho các sản phẩm hoặc vật liệu của chúng tôi và để đo lường các yêu cầu về phản ứng cháy của chúng. Chúng tôi cần thực hiện bài kiểm tra này để kiểm tra khả năng chống cháy, đặc biệt là các sản phẩm cần thi công trong môi trường khắc nghiệt.

Jera tiến hành thử nghiệm này trên các sản phẩm dưới đây

-Cáp thả sợi quang

-Kết nối xuyên cách nhiệt (IPC)

Các thử nghiệm về khả năng chống cháy được vận hành bằng lò đứng theo tiêu chuẩn IEC 60332-1, IEC 60332-3. Thiết bị thử nghiệm được định dạng tự động, có thể tránh được những sai sót của con người để đảm bảo tính xác thực và độ chính xác của thử nghiệm.

Chúng tôi sử dụng thử nghiệm tiêu chuẩn sau trên các sản phẩm mới trước khi tung ra thị trường, cũng để kiểm soát chất lượng hàng ngày, nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể nhận được sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

Phòng thí nghiệm nội bộ của chúng tôi có khả năng tiến hành một loạt các thử nghiệm tiêu chuẩn liên quan như vậy.

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

aggdsg